Learn More

5年高中大学连读

比一般留学至少省钱15万美金

申请时间

每年10月份-第二年2月15号以前

2月15号以后的申请需经过事先确认是否有录取名额方可